KEW talks

The rabbi from Toruń who showed the way to a Jewish state (Hebrew)

Episode Summary

כולם שמעו על קופרניקוס הדגול שהגיע מהעיר טורון. לעומת זאת, את רבי הירש קלישר שהגיע מאותה העיר, התגורר בה ופעל בה במהלך המאה ה-19, איש אינו זוכר. רבי קלישר חיבר את היצירה המפורסמת "דרישת ציון", אשר הניחה את היסודות עליהם התעצב רעיון חזרתו של העם היהודי לארץ ישראל. הדרך למימוש החזון המשיחי הזה לא הייה ניסית, אלא התבססה על עבודה קשה ומתמשכת. הודות לכך נזכר הרב הדגול מטורון בהיסטוריה של ישראל בת זמננו.

Episode Notes

הפודקאסט נוצר במסגרת פרויקט של הקרן המזרח אירופאית על שם יאן נובאק-יז'וראנסקי, במימון משרד החוץ של הרפובליקה הפולנית. פעולה במימון משרד החוץ של הרפובליקה הפולנית בתחרות "דיפלומטיה ציבורית 2021". הפרסום מבטא את דעות המחבר בלבד ואינו מצביע על עמדתו הרשמית של משרד החוץ של הרפובליקה הפולנית.