KEW talks

The idea of the rabbi of Bialystok is still relevant in Israel today (Hebrew)

Episode Summary

הרב שמואל מוהליבר עבד ולימד בעיר ביאליסטוק. הוא טען כי ליהודים מגיעה מולדת משלהם בדיוק כמו לאומות אחרות שחוו התעוררות לאומית בסוף המאה ה-19, ושאף כי המדינה היהודית תקום בפלשתינה כהגשמת נבואה וכמרכז רוחני של היהדות. עם זאת, מוהליבר לא נרתע מהחילוניות ואף תמך בלמידת שפות זרות. בית הכנסת בו פעל עומד עד היום בביאליסטוק, למרות שכיום דבר לא מרמז להיסטוריה המעניינת והחשובה שלו.

Episode Notes

הפודקאסט נוצר במסגרת פרויקט של הקרן המזרח אירופאית על שם יאן נובאק-יז'וראנסקי, במימון משרד החוץ של הרפובליקה הפולנית. פעולה במימון משרד החוץ של הרפובליקה הפולנית בתחרות "דיפלומטיה ציבורית 2021". הפרסום מבטא את דעות המחבר בלבד ואינו מצביע על עמדתו הרשמית של משרד החוץ של הרפובליקה הפולנית.